Namibia - stephan sulser • photography

Euphorbia on Koiimasis, Tiras Mountains - Namibia